Wojsko, które nie ¶piewa, to nie wojsko. W naszym ¶piewniku gromadzimy teksty piosenek, które chętnie ¶piewamy przy różnych okazjach. ¦piewnik podzielony jest na dwie czę¶ci - w jednej s± autentyczne pie¶ni i piosenki z XVIII w., w drugiej współczesne, swobodnie dobrane piosenki obozowe, biesiadne i kabaretowe..

1. Pie¶ni historyczne
2. Piosenki współczesne